توضیحات

مغزی‌های سامسونگ

معزی های سامسونگ دارای یک سنسور و یک زبانه برای بسته شدن درب که فقط با دستگیره باز و بسته میشود هستند.

مغزی سامسونگ مدل AML340

مغزی سامسونگ دارای دوزبانه اتوماتیک میباشد که فشار دادن سنسور به داخل این دو زبانه بصورت اتوماتیک به بیرون می‌آید.

مغزی سامسونگ مدل AML340

قیمت محصول: 150000 تومان